Ελαιόλαδο - Olive Oil

olive

Το ελαιόλαδο μας προέρχεται από βιολογικούς και συμβατικούς ελαιώνες παραγωγής μας, στην περιοχή του Άνω Εγκλιανού στη Χώρα Μεσσηνίας.  


Φυσικός χυμός ελιάς , ποικιλίας Κορωνεϊκη και Μαυρελιά Χωραϊτικη, με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και πολύ πλούσιο σε φαινολικές ενώσεις.


Όλες οι φάσεις παραγωγής ελέγχονται και πιστοποιούνται για την παραγωγή συμβατικού και βιολογικού ελαιόλαδου. Ελέγχουμε αυστηρά την καλλιέργεια του ελαιόκαρπου, την παραγωγή του ελαιόλαδου, την αποθήκευση και την τυποποίηση του, δίνοντας άριστη ποιότητα στο τελικό προϊόν.


Οι υπέρ-αιωνόβιες ελιές μας είναι αυτές που παράγουν το λάδι από τα κτήματα των προγόνων μας και προσδίδουν ποιότητα ζωής στους πελάτες μας.

EUROCERT ISO 22000:2005 .

Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.

bio eurocert

Όλα μας το προϊόντα διατίθενται βιολογικά και συμβατικά

antique

Ελαιόλαδο

oliveoil right