Ομάδα Παραγωγής Antique Nature

Τρεις φίλοι και συνεργάτες προχωρήσαμε ένα βήμα πιο πέρα, συνδυάζοντας την επιστημονική, τεχνολογική και εμπορική γνώση, για να κάνουμε πράξη ένα όνειρο ζωής.


Δημιουργήσαμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, στην οποία η δραστηριότητα μας αρχίζει από την καλλιέργεια των χωραφιών και συνεχίζεται στο εργαστήριο για την τυποποίηση και την τελική διάθεση των προϊόντων μας στον καταναλωτή.


Στόχος μας , η εξαιρετική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, μέσω του συστήματος ποιότητας ISO 22000:2005 και της πιστοποίησης από την BIO EUROSERT για τα βιολογικά προϊόντα.